13 April 2014

Riwayat: Bukhari dan Muslim
 

Hadith:

Daripada Anas RA bahawasanya ia berjalan melintasi beberapa orang kanak-kanak lalu ia memberi salam kepada mereka dan katanya, nabi SAW sentiasa berbuat demikian.
Huraian Hadith:

Para Sahabat sangat prihatin dalam mengikut sunnah Rasulullah SAW.


Sunat memberi salam sesama muslim tidak mengira darjat dan peringkat orang yang di beri salam.


Memberi penghormatan kepada orang yang lebih rendah martabat dan pangkat tidak akan mengurangkan kemuliaan seseorang.

Reactions:
Powered by Blogger.

Popular Posts