20 April 2014

Riwayat: at-Tirmizi

Hadith: 


Daripada Abi Zar Jundub bin Junadah dan Abdi Rahman Muaz bin Jabal RA, daripada Rasulullah SAW, telah bersabda “Bertakwalah kamu kepada Allah bila dan di mana saja kamu berada, susulkanlah kejahatan dengan kebaikan nescaya kebajikan itu akan menghapuskan kejahatan dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia.”

Huraian Hadith: 


Amalan kebajikan menghapuskan amalan kejahatan sebelumnya, jika kejahatan itu termasuk dosa kecil, dan tidak berkaitan dengan orang lain.

Di antara akhlak yang mulia ialah manusia yang tidak mengganggu atau menyakiti orang lain juga melakukan perkara makruf dan berinteraksi dengan orang dengan cara yang kita mahu orang berinteraksi dengan kita.

Kita dikehendaki bertakwa kepada Allah walau di mana kita berada.

Allah senantisa mengawasi segala perbuatan hambanya secara terang atau secara tersembunyi.
Reactions:
Powered by Blogger.

Popular Posts